Головна | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти



Документи

Дистанційне навчання

Конкурси, турніри

Олімпіади, ДПА

Фоторепортажі

Відзначаємо День Конституції України

Мовним таборам бути!

Факультети

Кафедри

Центри

Відділи

ВІТАЄМО ВАС НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ!

   Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує підвищення кваліфікації, спеціалізацію і стажування керівних, методичних і педагогічних працівників у галузі освіти, науково-методичний супровід загальної середньої та дошкільної освіти Донецької області на засадах, визначених Галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти. Відповідно до «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та нових проєвропейських законопроектів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про післядипломну освіту», найважливішим завданням є забезпечення високої якості педагогічних кадрів області, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в ситуації нестабільності й постійних змін. 

   Пріоритетними напрямами роботи є наступні: формування глобальної компетентності та розвиток творчості педагогів області як важливих чинників реалізації компетентісного та акмеологічного підходів; педагогізація та психологізація, підвищення якості викладання й навчальної діяльності педагогів на засадах науково-методичного супроводу; індивідуалізація процесу підвищення кваліфікації на засадах акмеології та андрагогіки, максимального наближення навчання до потреб, запитів, інтересів педагогічних працівників; систематичне проведення моніторингово-маркетингових досліджень з вивчення специфіки освітніх процесів; оновлення та поширення цілісного компетентісно зорієнтованого простору регіональної післядипломної педагогічної освіти відповідно до ключових принципів ППО щодо стандартизації й інформатизації, моделювання нового змісту, кваліметрії та об’єднання зусиль для забезпечення нової якості освіти. 

З повагою,
в.о. ректора, к.і.н. О.О.Лаврут

Всі новини