Публічна інформація

Курси підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Учнівські турніри, конкурси

Олімпіади, ДПА

Зовнішнє незалежне оцінювання

Фахові конкурси

Фоторепортажі

Вітаємо команду Донеччини з блискучою перемогою в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології!

Зональна педагогічна майстерня «Модульно-рейтингова технологія організації навчального процесу з фізики в старшій школі»

Факультети

Кафедри

ВідділиКафедра менеджменту освіти та психології

Кадровий склад

Пасечнікова Лариса Павлівна

Завідувач

lpasechnikova@ippo.dn.ua

050-478-58-60

Борисов Вячеслав Вікторович

Професор

borisov@ippo.dn.ua

097-949-29-82

Бобилєва Яна В’ячеславівна

Доцент

bobyleva_yana@ippo.dn.ua

050-912-01-95

 Напрямки науково-дослідної роботи
Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до навчання.
Компетентнісна школа - Школа майбутнього.
Компетентнісний підхід - змістова й процесуальна основа освіти дорослих.

Перспективи науково-дослідної роботи
Системна розробка проблеми реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до навчання в контексті підвищення якості освіти.
Реалізація цільових проектів, які мають забезпечити досягнення якісно нових наукових результатів.

Напрямки методичної роботи кафедри
- Розробка інноваційних навчально-методичних комплексів для курсів за кредитно-модульною системою, зокрема модульна програма, методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів, навчально-методичний комплекс для дистанційного та міжатестаційного форматів, Щоденник слухача курсів, електронні бібліотеки до змістових модулів.
- Розробка методичного забезпечення навчальних курсів спеціальності "Практична психологія" (друга вища освіта).
- Участь у роботі експертної комісії з питань розгляду та затвердження матеріалів програм досліджень регіонального рівня.
- Надання адресної науково-методичної допомоги колективам шкiл, педагогам, методичним службам з низки актуальних питань.
- Забезпечення роботи обласного інформаційно-методичного консультаційного пункту щодо реалізації регіональної програми "Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес".

Проекти, над якими працює кафедра
«Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу».
«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти».
«Мережева школа».

 

Сайт факультету http://cmopikmop.wix.com/donippo