Публічна інформація

Курси підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Учнівські турніри, конкурси

Олімпіади, ДПА

Зовнішнє незалежне оцінювання

Фахові конкурси

Фоторепортажі

Вітаємо команду Донеччини з блискучою перемогою в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології!

Зональна педагогічна майстерня «Модульно-рейтингова технологія організації навчального процесу з фізики в старшій школі»

Факультети

Кафедри

ВідділиВідділ дистанційного навчання

Кадровий склад

Костенко Дмитрій Вікторович

Завідувач

kostenkodm@ippo.dn.ua

095-570-37-98

Буренко Олексій Іванович

Методист

alex@ippo.dn.ua

050-204-07-43

Перепадя Дмитро Олександрович

Оператор

perepadya@ippo.dn.ua

0500402067

Герман Артем Юрійович

Методист

german@ippo.dn.ua


1. Реалізація програми "Створення єдиного освітнього інформаційного простору":

 • Дослідження та аналіз стану підключення до мережі Інтернет навчальних закладів області.
 • Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону на основі інформаційної мережі.
 • Вивчення нових технологічних можливостей підключення до мережі за умов використання мобільного і супутникового зв'язку.

2. Впровадження проекту «Дистанційна освіта педагогічних кадрів».

 • Забезпечення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.
 • Впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність вчителя за допомогою використання інтерактивних методів навчання та соціальних сервісів.

3. Проведення обласних конкурсів з метою залучення учнівської молоді до творчої діяльності, розвитку їх здібностей, самореалізації дитини, стимулювання педагогів до подальшої творчої діяльності, активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Використання платформи Moodlе, для забезпечення:

 • Активізації використання наявних і створення нових освітніх та наукових ресурсів.
 • Розширення доступу до цих ресурсів учителям та учням.
 • Створення організаційної та технологічної бази для впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.
 • Покращення процесу взаємодії між навчальними закладами.
 • Створення єдиної платформи для надання освітніх послуг.

5. Активне використання технологій дистанційного навчання у профільній освіті, яке дозволить вирішити проблему «освітньої нерівності» за рахунок широкого розповсюдження якісних навчальних матеріалів, розміщених в мережі, реалізації програми профільного навчання, розвитку системи дистанційного навчання школярів і дистанційної підтримки вчителів з віддалених районів.

6. Апробація нового сертифікованого дистанційного курсу за програмою Intel "Навчання для майбутнього".

 


Електронні ресурси відділу дистанційного навчання

Дистанційна освіта дорослих

Дистанційна освіта дітей

Канал Youtube (записи вебінарів, нарад, тощо)

Календар Web-нарад

Календар бронювання проектору


Web-наради ДоноблІППО

Інструкція для підключення до Web-наради


Вебінар Навчальне відео та інструменти для його створення

Матеріали вебінару

Відеозапис вебінару


«Дистанційна освіта школярів»

Заняття 2. «Навчальний е-контент дистанційної школи»

Заняття 3. Практичний семінар "Роль тьютора в дистанційній школі"

 1. Відео з вебінару
 2. Форма реєстрації викладачів на платформі
 3. Все что Вы хотели знать о Moodle с гостевым доступом

Заняття 4. Практичний семінар "Роль педагога у дистанційній школі"