Курси підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Учнівські турніри, конкурси

Олімпіади, ДПА

Зовнішнє незалежне оцінювання

Фахові конкурси

Фоторепортажі

До ювілею подій Української революції 1917-1921 рр.

Тренінг «Відновлення врядування та примирення на територіях, що постраждали від кризи в Україні»

Факультети

Кафедри

ВідділиВідділ дистанційного навчання

Кадровий склад

Костенко Дмитрій Вікторович

Завідувач

kostenkodm@ippo.dn.ua

095-570-37-98

Буренко Олексій Іванович

Методист

alex@ippo.dn.ua

050-204-07-43

Перепадя Дмитро Олександрович

Оператор

perepadya@ippo.dn.ua

0500402067

Герман Артем Юрійович

Методист

german@ippo.dn.ua


1. Реалізація програми "Створення єдиного освітнього інформаційного простору":

 • Дослідження та аналіз стану підключення до мережі Інтернет навчальних закладів області.
 • Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону на основі інформаційної мережі.
 • Вивчення нових технологічних можливостей підключення до мережі за умов використання мобільного і супутникового зв'язку.

2. Впровадження проекту «Дистанційна освіта педагогічних кадрів».

 • Забезпечення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.
 • Впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність вчителя за допомогою використання інтерактивних методів навчання та соціальних сервісів.

3. Проведення обласних конкурсів з метою залучення учнівської молоді до творчої діяльності, розвитку їх здібностей, самореалізації дитини, стимулювання педагогів до подальшої творчої діяльності, активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Використання платформи Moodlе, для забезпечення:

 • Активізації використання наявних і створення нових освітніх та наукових ресурсів.
 • Розширення доступу до цих ресурсів учителям та учням.
 • Створення організаційної та технологічної бази для впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.
 • Покращення процесу взаємодії між навчальними закладами.
 • Створення єдиної платформи для надання освітніх послуг.

5. Активне використання технологій дистанційного навчання у профільній освіті, яке дозволить вирішити проблему «освітньої нерівності» за рахунок широкого розповсюдження якісних навчальних матеріалів, розміщених в мережі, реалізації програми профільного навчання, розвитку системи дистанційного навчання школярів і дистанційної підтримки вчителів з віддалених районів.

6. Апробація нового сертифікованого дистанційного курсу за програмою Intel "Навчання для майбутнього".

 


«Дистанційна освіта школярів»

Заняття 2. «Навчальний е-контент дистанційної школи»

Заняття 3. Практичний семінар "Роль тьютора в дистанційній школі"

 1. Відео з вебінару
 2. Форма реєстрації викладачів на платформі
 3. Все что Вы хотели знать о Moodle с гостевым доступом

Заняття 4. Практичний семінар "Роль педагога у дистанційній школі"