Публічна інформація

Курси підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Учнівські турніри, конкурси

Олімпіади, ДПА

Зовнішнє незалежне оцінювання

Фахові конкурси

Фоторепортажі

Вітаємо команду Донеччини з блискучою перемогою в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології!

Зональна педагогічна майстерня «Модульно-рейтингова технологія організації навчального процесу з фізики в старшій школі»

Факультети

Кафедри

ВідділиВідділ методичного забезпечення оздоровчої функції освіти

Кадровий склад

Алексєєва Людмила Андріївна

Завідувач відділу, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики викладання Донецького облІППО, кандидат медичних наук, доцент.

andaojuan@ippo.dn.ua

+38 066 5674490

Спірке Олена Андріївна

Методист відділу

spirke@ippo.dn.ua

+38 095-8421778

Відділ методичного забезпечення оздоровчої функції освіти
Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

  • Спрямовує свою діяльність на ствердження пріоритету збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  • Надає наукову, навчально-просвітницьку, методичну, координаційну, допомогу навчальним закладам області в реалізації оздоровчої функції освіти.
  • Створює систему взаємодії «відділ облІППО – методична служба міст (районів) – навчальний заклад», що надає можливість створити дієве науково-методичне забезпечення з реалізації оздоровчої функції освіти. координують, вивчають діяльність районних (міських) методичних служб, надають їм методичну допомогу, створюють.
  • Сприяє створенню гнучкої системи безперервної післядипломної освіти педагогів різного фаху в галузі оздоровчої функції освіти.
  • Впроваджує систему моніторингових досліджень з питань здоров’я в закладах освіти.
  • Організує і проводить конференції, конкурси, кругли столи, презентації досвіду роботи, семінари з питань охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  • Вивчає, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід навчальних закладів з питань здоров’я в практику роботи дитячих садків та шкіл.
  • Формує нові підходи до впровадження в освітній процес особистісно орієнтованої моделі формування у дітей навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження та зміцнення власного здоров’я у різних життєвих ситуаціях (у тому числі, екстремальних), забезпечення охорони життя, фізичного і психічного здоров’я, соціального захисту прав дитини та педагогічних працівників, запобігання шкідливим звичкам та захворюванню на СНІД у закладах освіти.
  • Забезпечує взаємодію з провідними науковими та методичними установами і центрами Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів, що займаються проблемами здоров’я.

Підручник “Основи здоров'я” для учнів 9 класу

У період з 20 березня до 14 квітня 2017 року вчителі загальноосвітніх навчальних закладів мають можливість замовити за державний кошт підручники для 9-го класу (за новою програмою) з предмета "Основи здоров'я".

Інформація про підручник та його електронна версія додається для вільного використання в навчальних цілях.


 

Анкета до методики визначення етапу розвитку освітньої установи як Школи сприяння здоров'ю

_______________________________________________________________

Міжгалузева міжрегіональна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя   філософія ХХІ століття»

_______________________________________________________________

Web-форуми

Web-форум «Формування культури здоров’я дітей шляхом упровадження програм превентивної освіти в навчально-виховний процес»

_______________________________________________________________

Психологічна допомога дітям та підліткам, які потрапили у складні кризові життєві  обставини


Анкетування

АНКЕТА для методистів районних та міських відділів освіти, які відповідають за предмет «Основи здоров'я»

АНКЕТА для керівника навчального закладу  щодо вивчення стану викладання предмету «Основи здоров’я»

Анкета для учнів 4-х, 6-х, 9-х класів щодо предмету «Основи здоров'я»

АНКЕТА для вчителів, які викладають курс «Основи здоров'я» (5-9 клас)


Матеріали для опрацювання

04 березня 2014 року проведено обласний інструктивно-методичний семінар «Організація медичного та педагогічного контролю в загальноосвітніх навчальних закладах» для методистів міських (районних) методичних служб, що опікуються питаннями здоров’язбережен

Как помочь человеку в экстремальной ситуации


Опорні школи з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основи здоров'я).

Методичні рекомендації щодо порядку створення, оснащення та організації роботи опорного з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров'я) загальноосвітнього навчального закладу.

Файл 1   Файл 2   Файл 3

НАКАЗ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ


Обласний огляд медіа-презентацій «Інноваційні ідеї пропагування здорового способу життя: знання, ставлення, життєві навички»

Методичні рекомендації до обласного Огляду медіа-презентацій

Пояснення

Заявка - анкета для участі  у Огляді