Публічна інформація

Курси підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Учнівські турніри, конкурси

Олімпіади, ДПА

Зовнішнє незалежне оцінювання

Фахові конкурси

Фоторепортажі

Вітаємо команду Донеччини з блискучою перемогою в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології!

Зональна педагогічна майстерня «Модульно-рейтингова технологія організації навчального процесу з фізики в старшій школі»

Факультети

Кафедри

ВідділиВідділ початкової освіти

Кадровий склад

Капінус Наталія Олександрівна

Завідувач

kapinus@ippo.dn.ua

050-606-49-56

Мої учні будуть дізнаватися про нове від мене;
вони будуть відкривати це нове самостійно.
Моя основна задача – допомогти їм розкритися.

М. Песталоцці.


Відділ здійснює навчальну, наукову, методичну, координаційну, організаційну, видавничу діяльність з проблем :
•    наближення початкової школи до формуючої інноваційної системи освіти;
•    створення умов для особистісно орієнтованого навчання та компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу як його складової (формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдаровань;  створення умов для саморозвитку і самонавчання);
•    навчально-методичне забезпечення функціонування сучасної початкової школи;
•    розробка і впровадження технології щодо формування загальнонавчальних умінь, умінь самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів; життєвих, загально-предметних та предметних компетентностей;
•    моніторинг якості освіти як інструмент методичного забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти;
•    збереження здоров’я та соціалізація молодших школярів;
•    виховання громадянина;
•    створення гнучкої системи неперервної післядипломної освіти вчителів початкової школи в курсовий і міжатестаційний період;
•    якісне оновлення системи підготовки вчителів початкових класів.

Web-вітрина "Інновації у роботі з першокласниками"

Посилання на форму

Лист Донецького облІППО № 31/18 від 13.01.2017р. "Про проведення Web-вітрини "Інновації у роботі з першокласниками"


Кейс «На допомогу учителю 4-го класу»

https://cloud.mail.ru/public/7wzk/kEZJELP3K

Кейс «Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової школи»

https://cloud.mail.ru/public/Chbp/ek4RmCxtE


Початкова школа: на шляху до змін

Оновлені програми початкової школи

“Як заповнювати журнал та спілкуватися про оцінки учнів з батьками після зміни Орієнтовних вимог оцінювання в 1-4 класах?” – роз’яснення від МОН

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у початковій школі

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNby1maXV3Z29JNnM

 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNQ0lIalRxdFQ0MTg

 

Презентація «Розвантаження та оновлення програм початкової школи»

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNSm9vMnp1Nmp4T1k

 

Розвантаження та оновлення програм з математики

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNbnRCcVZ1SXd4MjA

 

Розвантаження та оновлення програм з природознавства

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNOFBDSVdaWkRJRUk

 

Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку

https://drive.google.com/drive/folders/0B_GUcAZctpPNM094UU90dmpEaTQ

 

Пояснення про оплату зошитів