ВІТАЄМО ВАС НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ!


   Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує підвищення кваліфікації, спеціалізацію і стажування керівних, методичних і педагогічних працівників у галузі освіти, науково-методичний супровід загальної середньої та дошкільної освіти Донецької області на засадах, визначених Галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти. Відповідно до «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та нових проєвропейських законопроектів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про післядипломну освіту», найважливішим завданням є забезпечення високої якості педагогічних кадрів області, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в ситуації нестабільності й постійних змін. 

   Пріоритетними напрямами роботи є такі: формування глобальної компетентності та розвиток творчості педагогів області як важливих чинників реалізації компетентісного та акмеологічного підходів; педагогізація та психологізація, підвищення якості викладання й навчальної діяльності педагогів на засадах науково-методичного супроводу; індивідуалізація процесу підвищення кваліфікації на засадах акмеології та андрагогіки, максимального наближення навчання до потреб, запитів, інтересів педагогічних працівників; систематичне проведення моніторингово-маркетингових досліджень з вивчення специфіки освітніх процесів; оновлення та поширення цілісного компетентісно зорієнтованого простору регіональної післядипломної педагогічної освіти відповідно до ключових принципів ППО щодо стандартизації й інформатизації, моделювання нового змісту, кваліметрії та об’єднання зусиль для забезпечення нової якості освіти. 

З повагою
в.о. ректора Ю.О. Бурцева