Веб-інвар «Засади європейської мистецької освіти. Сталий розвиток в Україні.Технології Orff - Schulwerk»

04.03.2020 р. на web-платформі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  відбувся вебінар «Засади європейської мистецької освіти. Сталий розвиток в Україні. Технології Orff-Schulwerk»  для вчителів мистецьких дисциплін, керівників гуртків художньо-естетичного циклу.

 Провідна ідея заходу – ознайомити з основними напрямами і концепціями європейської мистецької освіти та провідними ідеями оновлення змісту освіти з урахуванням традицій, досвіду минулого, а також гуманістичного, естетичного і культурного розвитку особистості відповідно світовим тенденціям в умовах модернізації змісту освіти.

Під час вебінару було розглянуто:

 • вплив мистецтва на свідомість і підсвідомість, емоційну та інтелектуальну сфери дитини;
 • універсальні засоби формування креативності та культури методологічного мислення фахівців, стимулювання пізнавальної і творчої активності;
 • фактори необхідності переходу від «суспільства знань» до «суспільства життєво-компетентних громадян»;
 • важливі тенденції розвитку мистецької освіти на сучасному етапі освітніх інновацій;
 • фактори активізації творчого потенціалу здобувачів освіти через засвоєння різних видів мистецької діяльності;
 • алгоритм створення умов для широкої базової освіти, що дає змогу швидко переключатися на суміжні галузі професійної діяльності;
 • систему поглядів, згідно з якими фахові знання спрямовуються на формування моральності, особистісної культури, ціннісної свідомості;
 • ключові принципи концепції музичного виховання дітей Карла Орфа «Шульверк. Музика для дітей»;
 • основні напрями Орф-занять;
 • базові елементи релятивної системи музичного виховання Золтана Кодая;
 • сутність концепції та філософії раннього музичного розвитку «Метод рідної мови» Сініті Сузукі.

Проведений захід сприяв підвищенню рівня професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін, керівників гуртків художньо-естетичного напряму Донецької області. Отриманні знання, змістовні тематичні матеріали вебінару стануть у пригоді освітянам у процесі їх подальшої педагогічної діяльності, пов’язаної з виховання всебічно розвиненої особистості з вишуканим мистецьким смаком.

З матеріалами вебінару можна ознайомитися за посиланням: https://youtu.be/XmstAwKLAfc