Про проєкт «Розвиток STEM-освіти у Донецькій області»

Проєкт «Розвиток STEM-освіти у Донецькій області», що започаткований департаментом освіти і науки Донецької ОДА і Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за підтримки департаменту інвестицій Донецької ОДА та ГО «Центр розвитку майбутнього», є першою спробою в Україні узагальнити всі вектори розвитку цього напряму. На меті – модернізація системи освіти для задоволення запитів суспільства на наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці компетентностей у здобувачів освіти. Запропонована версія, яка пройшла громадське обговорення, покладена в основу національної концепції розвитку STEM-освіти і сьогодні буде проходити голосування при Кабінеті Міністрів України.

Розроблення та громадське обговорення «Проєкту розвитку STEM-освіти в Донецькій області» відбувалося за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Проєкт розроблений задля розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) у Донецькій області та сприяння підготовці дітей та молоді до наукової та науково-технічної діяльності відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом створення STEM-лабораторій, які сформують інноваційне освітнє середовище та забезпечать формування технологічної грамотності учнівської молоді, навичок розв’язання проблем та роботи в команді.

Проєктом передбачено, що різнорівнева система STEM-освіти охоплюватиме декілька рівнів освіти: у систему опанування знань включені не тільки ЗЗСО, а й ЗЗСО для дітей з інклюзивними освітніми потребами. У межах проєкту створюється регіональний центр для навчання учнів і педагогічних працівників різних категорій, а також STEM-лабораторія на базі закладу вищої освіти.

Такий підхід, а саме – максимальне охоплення суб'єктів освітнього процесу, дасть можливість ефективно реалізувати освітні вектори та вивести STEM-освіту на вищий щабель розвитку.