Про підготовку Концепції «Регіональний розвиток цифрової освіти на 2020-2027 роки»

Сьогодні в Україні на державному рівні визнається необхідність формування цифрової економіки та суспільства, а цифрові технології розглядаються як один із ключових драйверів сталого розвитку.

З огляду на це в Донецькій області у межах затвердженої Кабінетом Міністрів України Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки створено проєкт концепції «Регіональний розвиток цифрової освіти на 2020-2027 роки», основна мета якої - сприяння розвитку цифрової освіти як основи конкурентоспроможності та економічного зростання регіону. Актуальність розвитку цифрової освіти обумовлена й викликами сьогодення: запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та організація можливостей отримання якісної освіти для дітей з непідконтрольних Україні територій.

Концепцією передбачені формування новітніх компетентностей громадян, підготовка фахівців нової генерації, модернізація цифрової освіти, широкомасштабне її впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, встановлення партнерства з роботодавцями та науковими установами для залучення їх до розвитку цифрової освіти.

Серед ключових завдань:

- створення освітянських ресурсів і цифрових платформ з підтримкою інтерактивного та мультимедійного контенту;

- розроблення та впровадження ІКТ орієнтованих засобів навчання (мультимедійні класи, STEM-центрів та лабораторій, класи змішаного навчання);

- організація системотехнічного супроводу дистанційної форми освіти;

- формування цифрових навичок та компетентностей мешканців регіону.

Під час реалізації заходів, які передбачені планом, буде охоплено всі ланки освітніх закладів.

Працівники Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у межах пілотного проєкту вже здійснюють методичну та консалтингову підтримку всіх категорій педагогічних працівників з питань розвитку цифрових навичок, забезпечують організаційно-методичний супровід освітян щодо створення репозитарію відеоуроків та електронного контенту для використання в освітньому процесі.