Запрошуємо освітян до обговорення концепції «Регіональний розвиток цифрової освіти на 2020-2027 роки»

Сьогодні глобальний тренд цифрової світової економіки вступає в активну фазу свого розвитку. У провідних країнах світу концепцію «Індустрія 4.0» та розробки цифрових технологій як на державному, так і на корпоративному рівні почали масово розвивати в державних програмах і стратегіях бізнесу. Практична площина розв’язання цих питань на регіональному рівні досить швидко актуалізується, що є відповіддю на системні виклики.

В Україні на державному рівні визнається необхідність формування цифрової економіки та суспільства, а цифрові технології розглядаються як один із ключових драйверів сталого розвитку. Водночас розбудова цифрової економіки актуалізує багато питань державної регіональної політики, які необхідно не лише чітко ставити, але й потрібно системно вирішувати. Одним із таких питань є розуміння наслідків переходу на цифровий формат для політики, пов'язаної з такими сферами:

  • регіональний ринок праці (у тому числі потенційне створення і скорочення робочих місць);
  • освіта і підвищення кваліфікації;
  • управлінські інновації;
  • галузевий (секторальний) розвиток;
  • конкуренція, захист споживачів;
  • оподаткування, торгівля;
  • охорона довкілля і енергоефективність;
  • регулювання у сфері безпеки, недоторканості приватного життя і захисту даних.

Усе більшої уваги заслуговує феномен просторових відмінностей («цифрова» нерівність, «цифровий» розрив тощо), що входить до пріоритетів розв’язання гострих проблем нерівномірного розвитку міст і регіонів. Проте на практиці питання щодо обґрунтування передумов й необхідності впровадження концепції цифрової трансформації (цифровізації) регіонів України залишаються недостатньо опрацьованими.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує освітян, експертів та зацікавлених громадян долучитися до обговорення концепції «Регіональний розвиток цифрової освіти на 2020-2027 роки».

Концепцією передбачені формування новітніх компетентностей громадян, підготовка фахівців нової генерації, модернізація цифрової освіти, широкомасштабне її впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, встановлення партнерства з роботодавцями та науковими установами для залучення їх до розвитку цифрової освіти.

Серед ключових завдань:

- створення освітянських ресурсів і цифрових платформ з підтримкою інтерактивного та мультимедійного контенту;

- розроблення та впровадження ІКТ орієнтованих засобів навчання (мультимедійні класи, STEM-центрів та лабораторій, класи змішаного навчання);

- організація системотехнічного супроводу дистанційної форми освіти;

- формування цифрових навичок та компетентностей мешканців регіону.

Під час реалізації заходів, які передбачені планом, буде охоплено всі ланки освітніх закладів.

Працівники Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти вже здійснюють методичну та консалтингову підтримку всіх категорій педагогічних працівників з питань розвитку цифрових навичок, забезпечують організаційно-методичний супровід освітян щодо створення репозитарію відеоуроків та електронного контенту для використання в освітньому процесі.

З проєктом концепції можна ознайомитись за покликанням https://docs.google.com/document/d/18cqJHj3yyizbbTiQOFzMIOFIuZVCWq5NrwjNHH-PuoU/edit?usp=sharing