Відбулося третє заняття Школи молодого вчителя «Сучасний урок англійської мови: від А до Я»

Вивчити іноземну мову –

означає стати вдвічі багатшим

О. І. Герцен

Школа молодого вчителя «Сучасний урок англійської мови: від А до Я» запланована для вчителів англійської мови, які мають стаж педагогічної діяльності до 5 років або тривалу перерву у викладанні предмета, має на меті допомоги молодим колегам реалізувати нові підходи щодо викладання англійської мови в умовах розбудови Нової української школи.

19 листопада поточного року у віртуальному просторі відбулося третє заняття Школи з теми «Інтерактивні ігри на уроках англійської мови». Мета зустрічі ˗ розкриття окремих аспектів, пов’язаних із використанням  інтерактивних ігор і онлайн-застосунків щодо підвищення ефективності  уроків  іноземної мови в ЗЗСО області, визначення  ролі мотивації до навчання та забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку вчителів в умовах глобалізації та відкритості інноваційного освітнього простору.

У роботі заходу взяли участь 37 представників міст, районів та територіальних громад області.

Методистка відділу гуманітарної освіти Донецького ОБЛІППО Марина Мочикіна зазначила, що ігри дозволяють учителеві створити ситуації, наближені до життя, у яких учні вимушені використовувати мову як єдиний засіб спілкування. Вивчення іноземної мови за допомогою ігрових технологій дає змогу вчителеві та учням примірити на себе різні соціальні ролі, різні лінії поведінки, різні ситуації, де здібності дитини виявляються повною мірою. Якщо гра організована так, що дитині доводиться приймати самостійні рішення, то така гра загострює розумову діяльність. Уміння висловити свої думки англійською мовою формує інтерес до предмету і мотивує здобувачів освіти до вдосконалення навичок комунікації.

Учасники заходу ознайомилися з різного роду інтерактивними іграми та онлайн-застосунками, що ефективно можна використовувати як на уроках англійської мови, так і в позаурочній діяльності; опрацювали методичні матеріали, обговорили дескриптори успішності вивчення мови за допомогою ігор, поділилися власним досвідом використання ігрових технологій в очному та дистанційному форматах.

Педагоги у ході роботи визначили, що сучасний учитель повинен іти в  ногу з часом і використовувати різного роду навчальні ресурси, методи та прийоми навчання, адже вони сприяють розвитку пізнавального інтересу учнів, дозволяють доповнити  зміст підручників новим, живим, цікавим контентом для школярів.

З матеріалами заходу можна ознайомитися тут.