Про результати роботи творчої групи, яка працює над розробленням хрестоматії з історії України для учнів 11 класу

19 листопада відбулося останнє заняття творчої групи у вебвітальні, яка працює над розробленням хрестоматії з історії України для учнів 11 класу. Учасники обговорили особливості розвитку радянського суспільства другої половини ХХ століття, зосереджуючись на концепціях розвитку індустріального та постіндустріального соціуму. Педагоги зупинилися на поглядах вітчизняних та зарубіжних науковців. Враховуючи, що це багатовекторна і аспектна проблема, то зустріч носила і міждисциплінарний характер.

20201119 184407

Учителі та науковці представили цікавий, повчальний і багаторакурсний інтелектуальний продукт. Робота складається із тих розділів, які презентовані в навчальних планах та програмах, тож кожному учителю буде просто знайти необхідний матеріал. Під час роботи педагоги зупинилися і на краєзнавчому матеріалі, який став відображенням мікроісторії у вітчизняній історичній науці. Учасники творчої групи долучили матеріал, який був обмежений до використання: це матеріали із місцевих музеїв, особистих архівів (фото, спогади учасників подій). Це допоможе наблизити читачів до тої епохи, дасть відчуття причетності до історичного процесу. Педагоги закцентували увагу на українськості та поліетнічності Донеччини. Особливу увагу заслуговують запитання у кінці кожного джерела, які спрямовані на глибокий аналіз, всебічну характеристику подій, явищ та діяльності особистостей.

AirBrush 20201119190657

Учителі висловили бажання опублікувати власний доробок і надати можливості педагогічній громадськості, учням та їхнім батькам користуватися роботою в освітньому процесі. На майбутнє – продовжити роботу у цьому напрямі, розширивши хронологічні межі діяльності до сьогодні.