Про засідання творчої групи «Створення хрестоматії з історії України для учнів 11 класу ЗЗСО (доба незалежної України)»

Другий рік поспіль у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти працює творча група з 12 вчителів суспільних дисциплін, які створюють джерельне наповнення до курсу історії України для учнів 11 класів ЗЗСО. 17 лютого відбулося засідання педагогів, яке визначило основні вектори діяльності і план роботи. Ольга Лаврут, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти інституту, кандидат історичних наук, як керівниця групи зупинилася на характеристиці дефініцій «сучасність», «сучасна історія», окресливши основні напрями наукових досліджень та напрацювання у цій царині.

До роботи спільноти долучилася представниця Донецького юридичного інституту, який зараз базується у м. Кривий Ріг, Оксана Титаренко, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент. Вона зупинилася на важливості формування світогляду підростаючого покоління засобами роботи з різними видами джерел, зосередившись зокрема на усноісторичних. Навела приклади використання його потенціалу в освітньому процесі.

Захід сприяв виокремленню пріоритетних напрямів подальшої роботи та обміну думками з ключових векторів.

Матеріали: https://cutt.ly/0k7Jw31

17.02.2021