Щиро вітаємо Ціка Ігоря Григоровича з успішним захистом кандидатської дисертації

24 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбувся успішний захист дисертації старшого викладача кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО Ціка Ігоря Григоровича з теми «Формування етнокультурної компетентності учнів 5–7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література). Науковий керівник – Ж. В. Клименко, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова.

Щиро вітаємо Ігоря Григоровича та його керівника з цією знаковою подією. Бажаємо нових творчих злетів!