Педагоги Донеччини взяли участь у роботі Літньої школи з академічної доброчесності

26-29 червня 2018 року на базі Національного університету «Острозька академія» відбулися заняття Літньої школи з академічної доброчесності, у яких взяли участь 39 науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти України. Серед них – 4 представники педагогічної спільноти Донеччини, що працюють у школах Волноваського району та м. Торецька.

Організатори та учасники Літньої школи з академічної доброчесності обговорювали такі питання:

- нормативно-правові аспекти академічної доброчесності та боротьби з проявами академічної нечесності;

- психолого-педагогічні та етичні засади академічної доброчесності;

- міжнародні стандарти академічної доброчесності та їх упровадження в закладах освіти України.

Питання академічної доброчесності актуалізовано прийняттям у вересні 2017 року Закону України «Про освіту». Згідно зі ст. 42 зазначеного документа, академічна доброчесність є сукупністю етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Академічної доброчесності мають дотримуватися й здобувачі освіти, які повинні самостійно виконувати навчальні завдання; у своїх творчих роботах та дослідженнях надавати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей та ін.

Заклади вищої освіти України вже мають певний досвід упровадження академічної доброчесності в освітній процес: http://www.saiup.org.ua/.Однак виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях (чесність, справедливість, повага до себе та інших) має відбуватися на всіх рівнях, зокрема в закладах середньої освіти.

Слухачі Літньої школи з академічної доброчесності прийшли до одностайної думки, що утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі, створення нових механізмів побудови комунікації в закладах освіти є запорукою якісних змін в системі освіти. Відчуваючи себе повноправними учасниками цих змін, вони розпочали роботу над розробкою Кодексів академічної доброчесності для власних закладів освіти.

Від імені педагогів Донеччини – учасників Літньої школи з академічної доброчесності – висловлюємо щиру вдячність організаторам заходу – Національному університету «Острозька академія» (ректор – І. Д. Пасічник, доктор психологічних наук, професор), Управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (начальник – Г. М. Таргонський), Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (ректор – А. Л. Черній, кандидат політичних наук) і, передусім, науково-педагогічним працівникам Науково-дослідницької лабораторії християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки Національного університету «Острозька академія» В. М. Жуковському, доктору педагогічних наук, професору, та С. Б. Власовій, спеціалісту, які не шкодували сил і часу, щоб долучити освітян із різних куточків України до участі у цьому важливому проекті.