Авторська творча майстерня Шингоф І. Л. «Розвиток філологічно обдарованої дитини в умовах Нової української школи»

Обдаровані діти й молодь – це основа генетичного багатства країни, важливий стратегічний ресурс її розвитку. Тому не дивно, що прикметою сучасного стану розвитку освіти є постійна увага держави до проблем обдарованих дітей. Система освіти має забезпечувати розвиток дітей і молоді, формувати навички самоосвіти й самореалізації особистості. Перед методичною, педагогічною спільнотою області стоїть завдання формувати готовність педагогічних кадрів до якісної та ефективної роботи з розвитку обдарованості в умовах інноваційних змін сучасного освітнього простору.

7 лютого в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося перше засідання авторської творчої майстерні, присвячене обговоренню проблеми організації роботи вчителя української мови та літератури з розвитку здібностей і талантів учнів, а саме такому важливому етапу, як діагностичний, що передбачає виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності, відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до розв'язання проблем. Цьому етапові приділяється особлива увага як необхідному та одному з найважливіших компонентів у системі роботи сучасної школи. Діагностика обдарованості має бути багатоетапною. Для її здійснення варто комплексно використовувати ефективні та перевірені методики дослідження здібностей дитини, за допомогою яких визначати критичність, гнучкість, конструктивність мислення, образну оригінальність, як компонент творчої особистості, рівень уяви, її гнучкість, рівень сформованості загальних творчих здібностей, вплив установки на оригінальність розумової діяльності тощо. Враховуючи отримані результати, учителі можуть залучати учнів до науково-дослідної роботи у різних секціях МАН, до участі в олімпіадах, творчих конкурсах.

Про систему роботи відділу української мови та літератури щодо організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості повідомила методист Донецького ОБЛІППО Попова Т. Ю., заслужений учитель України. Головіна О. І. розповіла про наповнення контентом ресурсу «Центр підтримки обдарованих дітей», що працює вже другий рік поспіль на платформі дистанційного навчання Донецького ОБЛІППО.

Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького ОБЛІППО Шингоф І. Л. виступила з презентацією про особливості педагогічного супроводу розвитку обдарованої молоді, поділилася досвідом своєї роботи з організації й проведення діагностичної роботи щодо виявлення творчої, талановитої особистості.

21 учасник АТМ, об’єднавшись у 4 групи, визначали ознаки філологічної обдарованості, здібності до науково-пошукової роботи вихованців, тренувалися у виконанні завдань, що допоможуть учителеві визначити майбутніх учасників олімпіад, творчих конкурсів, членів МАН.

До наступного заняття, що відбудеться 13 березня 2019 р., педагогам запропонували скласти діагностичні завдання для визначення рівня обдарованості.

Як стверджував академік АПН України В. Кремень, зміни в школі ми маємо здійснювати, щоб розвиток обдарованості кожної дитини став однією з методологічних змін у нашій освіті, бо кожен вихованець має певний вид обдарованості. І ми, педагоги, маємо максимально наблизити освіту до можливостей дитини, допомогти кожній особистості самопізнати, саморозвинути себе – тоді молодь зможе реалізувати себе, відтак, динамічно й гармонійно розвиватиметься суспільство, бо кожен громадянин займатиметься своєю справою.

До наступної зустрічі в авторській творчій майстерні!

Дивитись фоторепортаж...