Веб-семінар «Сучасні підходи до вивчення міжнародних відносин у ХХ – на початку ХХІ ст.»

Дипломатія – мистецтво ведення зовнішньої

політики через перемовини.

Г. Нікольсон

13 березня 2019 року на web-платформі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся веб-семінар «Сучасні підходи до вивчення міжнародних відносин у ХХ – на початку ХХІ ст.» (за участю Темірова Ю. Т., кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, декана історичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) для керівників МО, вчителів суспільних дисциплін, учителів історії, які викладають у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти Донецької області. Виступ науковця став актуальним для формування історичної свідомості та цілісних уявлень освітян щодо історії міжнародних відносин ХХ – поч. ХХІ ст.

Юрій Тешабайович детально висвітлив три змістовні блоки лекційного матеріалу з елементами інтерактивну:

  • І блок – методика формулювання понять;
  • ІІ блок – ключові аспекти Версальської системи міжнародних відносин;
  • ІІІ блок – особливості Ялтинської системи міжнародних відносин та сучасний вектор міжнародних взаємозв’язків.

Під час ознайомлення учасників веб-семінару з методикою формулювання понять Юрій Тешабайович закцентував увагу на академічній коректності їх формулювань. Він надав поетапний алгоритм «побудови» понять:

  • І етап – правильне віднесення явища до класу явищ;
  • ІІ етап – визначення рис, притаманних цьому явищу та тих, що відрізняють його від інших явищ цього класу;
  • ІІІ етап – стосується змісту, а не форми, «побудови» понять.

Змістовні лінії лекційного матеріалу Теміров Ю. Т. пояснив на простих прикладах. З-поміж низки дефініцій чітко вирізняється одна із ключових в системі міжнародних відносин – «зовнішня політика», яка є діяльністю держави на міжнародній арені з метою представлення та захисту національних інтересів. На думку науковця, у старшокласників повинно сформуватися розуміння сутності міжнародних відносин. Вони мають оперувати не тільки знаннями фактів, а й усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки. Закцентовано увагу на відмінностях між історичним і астрономічним часом.

ІІ та ІІІ блоки надали можливість учасникам веб-семінару зрозуміти особливості періодизації двох систем міжнародних відносин – Версальської та Ялтинської. Теміров Ю. Т. розповів про ключові аспекти біполярної системи міжнародних відносин. У загальному колі обговорили можливість залучення мемуарних джерел, що стосуються висвітлення міжнародних відносин протягом ХХ – початку ХХІ ст.

Проведений веб-семінар сприяв формуванню в учасників цілісного уявлення щодо ключових віх в історії міжнародних відносин.

Дивитись фоторепортаж...