Друге заняття постійно діючого семінару «Особливості методології та організації наукових досліджень історичного спрямування»

 Amat victoria curam.

Перемога любить старанність.

11 квітня 2019 року на базі Донецького ОБЛІППО відбулося друге заняття постійно діючого семінару «. Його тема є актуальною — «Особливості впровадження елементів науково-дослідної діяльності на уроках історії». У заході взяли участь працівники Донецького ОБЛІППО, методисти МК, керівники МО, учителі історії. До участі в постійно діючому семінарі була залучена завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор історичних наук, професор (м. Вінниця).

Захід розпочався з вітального слова Лаврут О. О., кандидата історичних наук, доцента кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького ОБЛІППО. Вона націлила учасників постійно діючого семінару на активну діяльність у процесі роботи. Ольга Олександрівна залучила низку інтерактивних та пізнавальних вправ, що сприяли формуванню в учасників нестандартного наукового мислення з елементами творчості. Вона надала методичні рекомендації щодо роботи із джерелами усної історії, представивши цікаві тематичні відеофрагменти. Для подальшої роботи освітян у межах науково-дослідної роботи та підготовки учнів до складання ЗНО став корисним проведений Лаврут О. О. практикум із теми «Особливості роботи з пам’ятками культури на уроках історії».

Темірова Н. Р. вийшла на скайп-зв’язок з інтерактивною доповіддю з елементами інтеракції «Алгоритм історичного дослідження». Надія Романівна проаналізувала ключові етапи дослідження, детально пояснила учасникам постійно діючого семінару сутність об’єкту та предмету мети та завдань історичного дослідження. Вона визначила такі складові наукового знання як: нове, аргументоване, доказове, суспільно значуще. На прикладах окремих робіт учасників семінару Темірова Н. Р. показала доцільні формулювання вище згаданих складових дослідження.

Салагуб Л. І., методист відділу суспільних дисциплін Донецького ОБЛІППО, закцентувала увагу учасників постійно діючого семінару на структурі наукових досліджень, особливостях написання статей. Зроблено акцент на чинному ДСТУ щодо бібліографічного описання джерел та літератури.

Проведений захід сприяв підвищенню рівня наукової освіченості освітян Донецької області. Учасники отримали сертифікати й були націлені на подальшу роботу.

Матеріали другого заняття постійно діючого семінару розміщені на сторінці відділу суспільних дисциплін Донецького ОБЛІППО за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1GGLCXlR202Svzg3QZks8AYRPA1pJG81o?usp=sharing.