Проведено семінар-практикум у межах експериментально-дослідної роботи всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад»

07 травня 2019 року в приміщенні Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 12 Донецької обласної ради відбувся семінар-практикум, який було проведено в межах експериментально-дослідної роботи всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 № 387. Термін проведення експериментально-дослідної роботи — 2018–2013 роки. Установи, що здійснюють наукове керівництво: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Посилання на презентацію експериментально-дослідної роботи: https://goo.gl/Hg8m5y та https://goo.gl/PoBbXc; http://www.universal-online.com.ua).

Семінар-практикум відбувся за участі доцента кафедри психології управління, кандидата психологічних наук Киричука Валерія Олександровича та Єнотаєвої Людмили Євгенівни, психолога, гештальт-терапевта, казкотерапевта, старшого наукового співробітника відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованості дитини НАПН, де вони презентували хмарний сервіс управління освітнім процесом «Універсал-он-лайн». Хмарний сервіс «Універсал-он-лайн», сертифікований Українським НМЦ практичної психології: СЕ №2640170 (протокол № 12 від 14.12.2017 р.), отримав гриф МОН України (протокол № 3 від 20.12.2017 р.), рекомендований листом МОН України для використання в закладах освіти України №1/9-690 від 12.11.2018 р. Також передбачено його впровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 № 387.

Результатами науково-дослідної діяльності, а саме досвідом з апробації психолого-педагогічного інструментарію управління проектами особистісного розвитку учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (хмарного сервісу «Універсал-он-лайн» та комп’ютерної програми «Персонал - ψ») у межах експериментально-дослідної роботи всеукраїнського рівня з теми: «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад» ділилися педагогічні працівники Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 12, а саме: директор Поух Григорій Володимирович, заступник директора з виховної роботи Деркач Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Крижановська Тетяна Миколаївна й Федорова Оксана Петрівна, практичний психолог закладу. Усі доповідачі відзначили, що використання інформаційно-комунікаційних технологій (хмарного сервісу «Універсал-он-лайн» та комп’ютерної програми «Персонал-ψ») у практиці закладу освіти дозволяє:

- значно скоротити час на організацію і здійснення освітнього процесу, що запобігає професійному вигоранню педагогічних працівників;

- створювати статистичні звіти у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць (понад 500 варіантів вибірок), списки учнів за медичними діагнозами (420 діагнозів МКХ10) та за соціальними станами (понад 100) тощо;

- формувати списки учнів за визначеними індикаторами скринінгу ознак булінгу в прихованій та початковій фазах реалізації, проводити прогнозування девіантної поведінки;

- визначати вплив фізичного стану (включно з медичними аспектами) на психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня;

- здійснювати методичний супровід педагогічних працівників закладу середньої освіти дистанційно в онлайн-режимі.

Сподіваймося, що найближчим часом використання інформаційно-комунікаційних технологій (хмарного сервісу «Універсал-он-лайн» та комп’ютерної програми «Персонал-ψ») буде мати розвиток у багатьох навчальних закладах Донеччини.

Дивитись фоторепортаж...