Семінар-практикум «Актуальні проблеми управління закладом освіти»

26.09.2019 р. на базі Донецького ОБЛІППО відбувся семінар-практикум «Актуальні проблеми управління закладом освіти» для керівників закладів загальної середньої освіти.

Під час семінару-практикуму було розглянуто теоретико-практичні засади економіки сучасної школи, зокрема особливості управління нею, специфіку побудови маркетингової стратегії; аспекти кадрового забезпечення, фінансової автономії та формування матеріально-технічної бази (Правдивцев П. А., старший викладач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, кандидат економічних наук).

Окрім цього, були надані методичні рекомендації щодо ефективної реалізації державно-громадського управління шляхом побудови дієвої моделі взаємодії «школа – громада», налагодження ефективних комунікацій освітнього закладу із місцевою владою, різними громадськими організаціями, благодійними фондами та платформами культурних ініціатив. Керівникам був наданий перелік нормативних документів, відповідно до яких необхідно оновити локальні положення про Раду та Піклувальну (наглядову) раду школи, враховуючи рекомендації, надані впродовж семінару-практикуму (Щербиніна Г. О., методистка відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО).

За допомогою інтерактивної гри учасники змогли ознайомитися з моделями державно-громадського управління, проаналізувати поведінку директорів та віднайти найбільш оптимальні варіанти прийняття управлінських рішень у тих чи інших ситуаціях (Соломахіна О. О., завідувачка відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО).

До слова була запрошена Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологічної ліги, яка презентувала закладам освіти програму «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини», основною метою якої є створення якісної, доступної, цілісної, багаторівневої й інтегрованої системи екологічної просвіти та інформування для сталого розвитку Донецької області. Тетяна Валентинівна, окресливши напрями розв’язання нагальних проблем щодо імплементації заходів із виховання молодого покоління, що ґрунтуються на ідеях сталого розвитку, запросила освітян до співпраці задля формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян, формування в Україні засад збалансованого розвитку та побудови суспільства, яке розуміється на принципах екологічної етики.

Із матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1wK2hv4WGlddcxEbBDCb5rsK4EeXWma4P?usp=sharing

Дивитись фоторепортаж...