Третє заняття обласного дебатного клубу «Моделювання та модерування дебатних змагань»

26 вересня 2019 року на базі Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області пройшло третє заняття обласного дебатного клубу з теми «Моделювання та модерування дебатних змагань». У занятті взяли участь 20 осіб: учителі історії та правознавства закладів загальної середньої освіти Донецької області та працівники Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Провела заняття вчителька історії та правознавства Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області Гочошвілі І. О. Вона націлила вчителів на плідну діяльність і закцентувала увагу на сутності дебатних технологій та їх застосуванні в освітньому процесі.

Мета заходу – сформувати громадянські компетентності через відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, ефективну комунікацію та взаємодію. Ключовою особливістю проведення третього заняття дебатного клубу стало акцентування уваги на загальних принципах моделювання та модерування дебатних змагань у сучасних освітніх реаліях. Гочошвілі І. О. націлила учасників на розуміння особливостей критеріїв, за якими оцінюються виступи членів команд:

  • обґрунтування актуальності у презентованих виступах;
  • знаннєвий аспект проблематики дискусійного питання;
  • здатність сформулювати свою думку;
  • ораторська майстерність під час дебатування;
  • вправність щодо участі в діалозі (уміння ставити запитання, толерантно відповідати опонентам на поставлені ними запитання) та ін.

Рибак І. М., завідувачка відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, закцентувала увагу на перспективності щодо продовження опанування вчителями Донецької області навичок упровадження у своїй педагогічній діяльності дебатних технологій, що сприятиме розвитку критичного та логічного мислення, опануванню навичками щодо презентації своїх думок перед багатьма присутніми. Салагуб Л. І., методистка відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила на важливості обґрунтованого відстоювання своїх позицій у сучасному світі.

Гочошвілі І. О. змодерувала успішні дебати за технологією проведення «БРИТАНСЬКИХ ДЕБАТІВ», у яких взяли участь усі учасники заходу. Інтерактивні методи, прийоми та технології, застосовані Гочошвілі І. О. під час проведення заняття, сприяли оволодінню учасниками культурою спілкування, навичками її вдосконалення, мовною етикою, збагаченню словникового запасу. Учителі отримали рекомендації щодо підготовки та проведення дебатів у ЗЗСО.

Проведене третє заняття дебатного клубу є прикладом упровадження в освітній процес Нової української школи прогресивних технологій навчання та організації роботи учасників освітнього процесу.

20190926 124232