Освітянська толока «Нова українська школа». Заняття 2. «Створення універсального освітнього округу в об’єднаній територіальній громаді: законодавчі аспекти»

06 грудня 2017 р. на базі Слов'янської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 відбулося друге заняття освітянської толоки «Нова українська школа».

У другому засіданні «Створення універсального освітнього округу в об’єднаній територіальній громаді: законодавчі аспекти» взяли участь 39 керівників та методистів міських (районних) МК (МЦ), заступників директорів опорних шкіл області.

Метою заходу стало обговорення питань новацій Закону України «Про освіту», пошук шляхів реалізації нових засад в освітньому окрузі територіальної громади.

Завідувач кафедри менеджменту освіти Донецького облІППО, кандидат педагогічних наук Пасечнікова Л. П., привітавши учасників заходу, побажала плідної праці, а також акцентувала увагу на ключових питаннях нового Закону України «Про освіту», зокрема на управлінській та фінансовій автономії, подоланні корупції, формалізації різних форм здобуття освіти та визнання результатів, рівному доступі до якісної освіти, нових засадах підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників, зв’язку із ринком праці тощо.

Завідувач відділу атестації педагогічних кадрів Донецького облІППО Коваленко О. В. розповів про особливості атестації та сертифікації педагогів за новим законодавством. Були надані детальні роз’яснення щодо здійснення оплати праці, особливостей підвищення кваліфікації, сертифікації педагогічних працівників тощо.

Завідувач відділу міжнародної інтеграції, кандидат політичних наук Донецького облІППО Абизов В. Є. наголосив на необхідності та доцільності імплементації європейського досвіду в регіональну освіту, зокрема зупинився на Рекомендації N R (99) 2 Комітету міністрів Ради Європи «Про середню освіту», ухваленій Комітетом міністрів на 656-му засіданні заступників міністрів від 19 січня 1999 р., Рекомендації (2001) 15 Комітету міністрів Ради Європи «Про викладання історії у XXI столітті в Європі», ухваленій Комітетом міністрів на 771-му засіданні заступників міністрів від 31 жовтня 2001 р., та  Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року. Були також представлені дані, що підтверджують збільшення кількості міжнародних проектів у закладах освіти області.

Практична частина заходу відбулася в інтерактивній формі «Ажурна пилка», під час якої учасникам було запропоновано обговорити в групах питання новацій в законодавстві за наступними пунктами:

  • Педагогічна свобода, управлінська та фінансова автономія закладів
  • Подолання корупції
  • Формалізація різних форм здобуття освіти та визнання результатів
  • Рівний доступ до якісної освіти
  • Нові засади підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників, зв’язок із ринком праці
  • Ключові новели ЗУ «Про освіту» для реформи шкільної освіти (ключові компетентності, наскрізні вміння, нова структура школи, тривалість навчання, створення повноцінної старшої профільної школи).

 Після детального ознайомлення з окремими статтями Закону учасники заходу продумали та презентували загалу шляхи реалізації нових підходів до організації роботи освітнього округу.  

В якості рекомендацій методистам та заступникам директорів було запропоновано при плануванні роботи виходити з необхідності імплементації положень Закону України «Про освіту» в діяльність методичних та освітніх установ, а також провести просвітницькі заходи з педагогами щодо ключових питань нового Закону України «Про освіту».

Учасники й організатори освітянської толоки висловлюють щиру подяку Слов'янській загальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 за гостинність.

Із матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1Rg0QUTjkLe_984jHZv0pvauBAUPOiI8q?usp=sharing

Дивитись фоторепортаж...