Навчаємо доброті: в онлайн-просторі відбулося обговорення державно-правових вимог та перспектив організації духовно-морального виховання

11 січня 2018 року відбулася методична онлайн-консультація «Державні вимоги до організації та змістовного наповнення викладання курсів духовно-морального спрямування». Метою заходу стало забезпечення дотримання нормативно-правових вимог до організації духовно-морального виховання в закладах загальної середньої освіти Донецької області.

Кондратенко О. В., завідувач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, у своєму виступі охарактеризував філософське тлумачення змісту поняття «духовність». Він підкреслив, що духовність – це індивідуальне вираження у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної – потреби в пізнанні, й соціальної – потреби жити, діяти для інших. Помилковим є ототожнення понять «духовність» та «релігійність». Також О. В. Кондратенко акцентував увагу на світському характері держави в Україні. Згідно зі ст. 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» церква в Україні відокремлена від держави, а школа – від церкви. За ч. 4-5 ст. 31 Закону України «Про освіту» керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено залучати здобувачів освіти, працівників закладів освіти державної та комунальної власності до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Рибалка Л. Д., методист відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, розповіла про нормативно-правову базу викладання в закладах загальної середньої освіти курсів духовно-морального спрямування. Адже заборона щодо проведення заходів релігійними організаціями не означає заперечення християнської духовно-моральної традиції. Із любов’ю до Бога у християнстві органічно сполучається любов до ближнього, втілена у заповіті «Возлюби ближнього свого, як самого себе». Рибалка Л.Д. нагадала про принципи викладання християнської етики, закріплені у «Концептуальних засад вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування» (схвалено Колегією Міністерства освіти і науки України у 2006 р.). Згідно з ними заняття з основ християнської етики не ставлять за мету залучення до певної конфесії, а слугують фундаментом для усвідомленого вибору дитиною моральних норм, пов’язаних із християнською духовною традицією. Методичні рекомендації щодо викладання курсів морально-духовного спрямування у 2017/2018 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436) передбачають, що заклад загальної середньої освіти може впроваджувати одну з навчальних програм: «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид-во «Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид-во «АСМІ», Полтава, 2011), «Основи християнської етики» (вид-во «Літера ЛТД», 2011). Викладання предметів духовно-морального спрямування відбувається за умови письмової згоди батьків та за наявності  підготовленого вчителя.

Дубяга А. П., завідувач відділу національного виховання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, у своєму виступі підкреслив: духовно-моральне виховання є складовою виховного процесу, що здійснюється комплексно і не може бути зведене лише до окремих «занять із моралі». Під час його організації педагоги мають спиратися на Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа», де  говориться про необхідність виховання дітей та учнівської молоді на загальнолюдських морально-етичних цінностях (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних цінностях (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови й культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Також задачі духовно-морального виховання визначаються положеннями Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.

Наприкінці методичної онлайн-консультації її учасники були ознайомлені з планом заходів із реалізації проекту «Освіта та духовний розвиток особистості» регіональної програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки» на І півріччя 2018 року.

Ознайомитися з матеріалами онлайн-консультації можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/176IeQj1FuLup33mwHNcmAlZFNhFXMxB7?usp=sharing