Пилипчук Олена Анатоліївна
Завідувач відділу
ВОРОБЙОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Методист
ВОЛОШИНА ІРИНА ГЕОРГІЇВНА
Методист
ПАНЧЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
Методист
ДУГІНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Методист

Viddil steam

Пріорітетними напрямками роботи відділу STEM та інформаційних технологій є:

 • комплексне навчально-методичне забезпечення курсів ПК;
 • створення якісного науково-методичного супроводу педагогічного процесу на курсах підвищення кваліфікації (для курсів за кредитно-модульною системою навчання та очно-дистанційною);
 • створення найсприятливіших умов для розвитку індивідуальності кожного педагога, що проходить курси ПК;
 • розкриття творчого потенціалу педагогів;
 • забезпечення науково-методичного супроводу процесу реалізації Державного стандарту при викладанні математики, інформатики, технологій з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання, впровадження продуктивних технологій;
 • впровадження загальної стратегії розвитку STEM-освіти Донеччини;
 • надання методичної, практичної допомоги закладам освіти, організаціям, які сприяють реалізації напрямів STEM-освіти;
 • координація діяльності робочих груп із науковців, педагогів та фахівців з питань STEM-освіти;
 • проведення заходів з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інноваційної освітньої діяльності у сфері STEM-освіти;
 • поширення досвіду та здобутків STEM-освіти шляхом публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, тренінгів, конкурсів тощо;
 • організація цілеспрямованої підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями;
 • формування та впровадження інформаційного освітнього простору на регіональному рівні в контексті Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні;
 • проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів математичної, інформатичної та технологічних галузей, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • спрямування освітнього процесу на формування предметних компетентностей та виховання громадянина і патріота засобами предметів математика, інформатика, технології.

Архів МАТЕРІАЛИ ЗАХОДІВ з математики

Методична робота