Нормативно-правове забезпечення

Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. Науково-методичні рекомендації, схвалені рішенням Вченої ради Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 26 жовтня 2022 року, протокол № 8.

Правила проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у Донецькій області

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Наказ МОН України від 11.11.2020 № 1398 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та колнкурси фахової майстверності"