Воробйова Світлана Іванівна
Завідувач відділу, учитель-методист вищої категорії
Волошина Ірина Георгіївна
Методист відділу, учитель-методист вищої категорії
Панченко Світланв Петрівна
Методист відділу, учитель-методист вищої категорії

Viddil steam

Відділ є структурним підрозділом кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання й працює з такою категорією осіб:

 • вчителі математики
 • вчителі інформатики
 • вчителі технологій

Пріоритетними напрямками роботи відділу математики, інформатики та технологій є:

 • комплексне навчально-методичне забезпечення курсів ПК;
 • створення якісного науково-методичного супроводу педагогічного процесу на курсах підвищення кваліфікації (для курсів за кредитно-модульною системою навчання та очно-дистанційною);
 • створення найсприятливіших умов для розвитку індивідуальності кожного педагога, що проходить курси ПК;
 • створення умов для професійного розвитку учителя в умовах Нової української школи;
 • забезпечення науково-методичного супроводу процесу реалізації Державного стандарту при викладанні математики, інформатики, технологій з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання, впровадження продуктивних технологій;
 • забезпечення інструментами виявлення та подолання навчальних втрат;
 • впровадження штучного інтелекту в роботу вчителя Нової української школи
 • впровадження загальної стратегії розвитку STEM-освіти Донеччини;
 • організація цілеспрямованої підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями;
 • формування та впровадження інформаційного освітнього простору на регіональному рівні в контексті Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні;
 • проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів математичної, інформатичної та технологічних галузей, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • спрямування освітнього процесу на формування предметних компетентностей та виховання громадянина і патріота засобами предметів математика, інформатика, технології.

Архів МАТЕРІАЛИ ЗАХОДІВ з математики

Методична робота