Олександр Батюков
Завідувач відділу
Олена Смирнова
Методист відділу

Центр сталого розвитку

 

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 • популяризація ідей сталого розвитку;
 • якісне опрацювання освітнього компоненту в стратегіях розвитку територіальних громад;
 • створення просвітньої системи збалансованої життєдіяльності громад;
 • впровадження системи інформаційного забезпечення і супроводу управлінської діяльності на всіх рівнях;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління освітою в територіальних громадах;
 • впровадження принципу державно-громадського управління як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень;
 • налагодження ефективних комунікацій на рівні громади та закладу освіти;
 • надання допомоги керівникам закладів освіти в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проведенні самооцінювання діяльності закладу освіти;
 • забезпечення кваліфікованої підтримки працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників;
 • формування інтерактивних карт успішних практик реалізації проєктної діяльності закладами освіти, управлінських рішень з питань розвитку освіти в територіальних громадах;
 • формування інноваційного середовища для інтерактивного спілкування науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, роботодавців та представників громад області;
 • налагодження та розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, закладами освіти, фондами, представниками освіти і науки інших держав;
 • залучення ОблІППО, закладів освіти області, педагогічних працівників, студентів та школярів до участі в міжнародних програмах і проєктах з освіти, науки,  а також громадського, соціального, особистісного розвитку;
 • активна організаційна та методична допомога закладам освіти області в процесі інтеграції до міжнародного освітнього простору;
 • узагальнення та розповсюдження результативного досвіду взаємодії з іноземними партнерами;
 • проведення інформаційних, просвітницьких заходів з питань розвитку освіти в територіальних громадах;
 • проведення форумів, конференцій та інших заходів з обміну досвідом щодо розвитку сфери освіти у територіальних громадах.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ:

 • Координація діяльності органів управління освітою ТГ Донеччини;
 • Участь в організації роботи освітніх хабів як на території регіону, так і по всій Україні;
 • Популяризація ідей сталого розвитку;
 • Якісна та доступна дошкільна, загальна середня, позашкільна освіта;
 • Сприяння розбудові професійної (професійно-технічної) освіти;
 • Налагодження ефективних комунікацій на рівні Інститут — громада — заклад освіти;
 • Інтеграція до міжнародного освітнього простору;
 • Розбудова системи забезпечення якості освіти

1. Геоінформаційні системи Центру:

- Інтерактивна карта ЗЗСО Донецької області

- Інтерактивна карта STEM освіти Донецької області

2. Цифровий каталог сайтів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3. Бібліотека науково-методичних розробок Центру сталого розвитку громад

4. Бібліотека

5. База нормативно-правових актів України для громад

6. Відеоконтент для виробничих кластерів

Туристичний кластер

Керамічний кластер

Текстильний кластер


Інтеграція до міжнародного освітнього простору

Проведені заходи:

 1. Тренінг на тему «Система освітнього менеджменту в територіальній громаді» 02.11.2021
 2. Тренінг на тему «Стратегічні підходи до планування роботи закладу освіти» 29.10.2021
 3. Тренінг на тему «Система та механізми забезпечення академічної доброчесності», 26.10.2021
 4. Тренінг на тему «Методологія та інструменти відстеження індикаторів розвитку освіти», 21.10.2021
 5. Тренінг на тему «Налагодження ефективних комунікацій на рівні громади та закладу освіти», 07.10.2021
 6. Фокус-група на тему «Головні аспекти розвитку освіти в умовах децентралізації: зміни у векторі професійного розвитку педагогічних працівників. Центри професійного розвитку – методична служба – відділи освіти», 23.09.2021
 7. Тренінг на тему «Цифровізація управлінських процесів в освітній сфері», 22.09.2021
 8. Фокус-група в межах реалізації проєкту «Створення центру сталого розвитку громад Донецької області», 16.09.2021