Останкова Лариса Анатоліївна
завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Шабанов Віктор Іванович
професор кафедри, кандидат біологічних наук
Барабанова Олена Анатоліївна
професор кафедри, кандидат педагогічних наук
Кітова Ольга Анатоліївна
доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Прийменко Сергій Олександрович
старший викладач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук
Салівон Олександр Володимирович
доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Сайт кафедри

Методична робота кафедри

Мета роботи: забезпечення методичного супроводу інноваційного розвитку системи освіти
НАПРЯМКИ

 • Стратегія розвитку методичної служби в умовах модернізації освіти
 • Вивчення стану викладання базових навчальних предметів відповідно до Державних стандартів, Критеріїв оцінювання та підготовки до ЗНО
 • Реалізація програмно-цільового проекту: «Організація неперервної освіти педагогічних працівників на засадах кредитно-модульної системи»
 • Забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів з проблеми впровадження профільного навчання
 • Проведення експертиз навчально-методичного забезпечення профільної освіти
 • Здійснення вивчення результативності системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області
 • Управлінський супровід педагогів області в умовах діяльності Відкритого університету інноваційної педагогіки
 • Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду
 • Відслідкування якості та результативності освітніх послуг методичних кабінетів міст та районів
Навчальна робота кафедри

Спектр навчальних послуг:

1.    Курси підвищення кваліфікації вчителів за різними формами навчання для  категорій педагогічних працівників:
 • Математика
 • Інформатика
 • Фізика та астрономія
 • Географія 
 • Хімія
 • Біологія і екологія
 • Трудове навчання 
2.    Розробка модулів та навчально-методичних комплексів для сучасного забезпечення навчання з використанням сучасних технологій навчання:
 • кейс-технології
 • портфоліо-технології
 • методичні технології
 • Internet- технології
 • інформаційно-комунікаційні технології
3.    Спеціалізація за напрямками:
 • Інформатика
 • Основи здоров’я
4.    Стажування учителів природничо-наукового профілю
5.    Викладання базових дисциплін при наданні другої вищої освіти «Практична психологія».

Наукова робота кафедри

Головне завдання: модернізація регіональної системи післядипломної педагогічної освіти
Пріоритетні напрямки: 

 • Реалізація програмно-цільового  пілотного проекту «Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти  на засадах компетентнісно орієнтованого підходу»
 • Науково-методичне забезпечення регіональної програми «Впровадження профільного навчання»
 • Підготовка та проведення моніторингу щодо стану організації допрофільної підготовки та профільного навчання
 • Формування професійної спроможності педагогічних кадрів щодо використання інноваційних та інформаційних технологій в умовах профільної освіти
 • Організаційно-методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності обласних базових експериментальних закладів освіти
 • Формування здоров’язберігаючої  компетентності учнів.