Коваленко Олександр Вікторович
завідувач відділу нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності та атестації педагогічних кадрів

Відділ нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності та атестації педагогічних кадрів сприяє реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти з питань атестації та сертифікації педагогічних працівників області. Проводить роботу щодо інформування та роз’яснення нормативних документів з питань освіти; створення системи організаційно-методичного забезпечення процесів атестації у відповідності з чинними нормативно-правовими актами; забезпечення методичного супроводу процесу атестації педагогічних кадрів; координації спільної діяльності атестаційних комісій усіх рівнів (за дорученням департаменту освіти і науки Донецької ОДА); підготовки та участі педагогічних працівників у сертифікації.

Значну увагу приділяється е-консультаціям, які охоплюють відділи/управління освіти територіальних громад області, проведенню консультацій для керівників закладів освіти та педагогів області «Запитуєте-відповідаємо», консультуванню центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо організації методичного супроводу процесу атестації, підготовки та участі у сертифікації педагогічних працівників.

Протоколи засідань атестаційної комісії

Методична робота