Буренко Олексій Іванович
Завідувач
Соснова Ірина Олександрівна
Методист

1. Реалізація програми "Створення єдиного освітнього інформаційного простору":

  • Дослідження та аналіз стану підключення до мережі Інтернет навчальних закладів області.
  • Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону на основі інформаційної мережі.
  • Вивчення нових технологічних можливостей підключення до мережі за умов використання мобільного і супутникового зв'язку.

2. Впровадження проекту «Дистанційна освіта педагогічних кадрів».

  • Забезпечення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.
  • Впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність вчителя за допомогою використання інтерактивних методів навчання та соціальних сервісів.

3. Проведення обласних конкурсів з метою залучення учнівської молоді до творчої діяльності, розвитку їх здібностей, самореалізації дитини, стимулювання педагогів до подальшої творчої діяльності, активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Використання платформи Moodlе, для забезпечення:

  • Активізації використання наявних і створення нових освітніх та наукових ресурсів.
  • Розширення доступу до цих ресурсів учителям та учням.
  • Створення організаційної та технологічної бази для впровадження дистанційних технологій у навчальний процес.
  • Покращення процесу взаємодії між навчальними закладами.
  • Створення єдиної платформи для надання освітніх послуг.

5. Активне використання технологій дистанційного навчання у профільній освіті, яке дозволить вирішити проблему «освітньої нерівності» за рахунок широкого розповсюдження якісних навчальних матеріалів, розміщених в мережі, реалізації програми профільного навчання, розвитку системи дистанційного навчання школярів і дистанційної підтримки вчителів з віддалених районів.


Електронні ресурси

Дистанційна освіта дорослих

Дистанційна освіта дітей

Підтримка обдарованих дітей. Olymp

Канал Youtube (записи вебінарів, нарад, тощо)

Роботи учасників конкурсу "Найкращі практики розробки цифрового освітнього контенту"

Методична робота