Красуцька Інна Вікторівна
Завідувач відділу
  • організаційне забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників області, координація навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації;
  • надання методичної допомоги районним та міським відділам освіти та загальноосвітнім закладам області з питань підвищення кваліфікації педкадрів та їх атестації;
  • аналіз стану підвищення кваліфікації освітян області на базі ЦІППО АПН України та ДоноблІППО;
  • визначення перспектив безперервної освіти педагогічних кадрів;
  • підготовка рекламного проспекту та наказу «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів на поточний рік»;
  • контроль за організацією та проведенням курсів підвищення кваліфікації;
  • контроль за виконанням навчального навантаження педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедр облІППО.

Методична робота