Міжособистісна взаємодія у сучасних реаліях доволі часто сповнена психофізичним виснаженням. Емоційна грамотність – феномен емоційного інтелекту, що дозволяє одночасно досягати ефективності в просторі професійної діяльності і соціальної взаємодії, зберігати здоров’я і радість.

12

Саме розвитку емоційної грамотності здобувачів освіти Нової української школи була присвячена п’ята зустріч освітньої студії «HUMANITY: освітні пріоритети в період змін», яка відбулася 17 листопада 2022 року. Провела заняття старший викладач кафедри педагогіки та психології Нікітюк К. В.

Досліджуючи тему «Я ЖИВУ – Я ВІДЧУВАЮ: основи соціально-емоційної підтримки в умовах змін», педагоги і батьки мали змогу обговорити питання, у яких ситуаціях емоції можуть бути допомагаючи ми та збільшуючи ми внутрішню силу особистості, а в яких − можуть бути деструктивними й робити нас безсилими.

Під час зустрічі учасники познайомилися з принципами людиноцентрованої  комунікації, функціями емоцій,  випробували практики визнавання і прийняття свої емоції.

Дізнаючись про наші почуття, керуючи ними, прислухаючись до емоцій інших людей і відповідаючи на них, ми зміцнюємо нашу внутрішню силу, здатність до переосмислення особистісного та професійного досвіду, що сприяє формуванню нових професійних еталонів і стандартів, які забезпечують подолання стереотипів і стимулюють розвиток.

Ознайомитися з матеріалами заняття можна за покликанням: https://docs.google.com/presentation/d/1w4EY8cvGcJz5sg_80gfvlzfZwPd01N66/edit?usp=sharing&ouid=112338668152225528566&rtpof=true&sd=true