26 вересня відділом мовно-літературної та мистецької освіти проведено вебінар на тему «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) у реаліях НУШ: зміст, навчально-методичне забезпечення, компетентнісний потенціал» для вчителів-філологів Донеччини.

Учасників заходу привітав Ігор Ціко,  завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та медійної освіти, кандидат педагогічних наук, який  зазначив, що сучасний літературний освітній простір немислимий без внутрішніх та міжпредметних інтеграційних процесів, що є запорукою цілісного бачення педагогом ролі мистецтва слова у формуванні успішної особистості школяра, здатної до творчого самовираження в умовах поліетнічного соціального середовища. Світлана Гарна, завідувач відділу мовно-літературної та мистецької освіти, кандидат педагогічних наук, наголосила на тому, що інтегрований підхід є одним із пріоритетних принципів організації навчання в Новій українській школі, адже завдяки можливості побачити предмет чи явище одночасно з теоретичної, практичної та прикладної сторін, під час інтегрованого навчання учні отримують систематизовані знання та мають змогу використовувати їх у повсякденній діяльності. Тетяна Ковальова та Вікторія Щербатюк, методисти відділу мовно-літературної та мистецької освіти, запропонували матеріали, які стануть у пригоді педагогам-філологам. 

З особливостями програми та підручника інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) присутніх ознайомили Таміла Яценко, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України;  Ірина Тригуб, кандидат педагогічних наук,  учитель-методист, директорка Пристоличного центрупрофесійного розвитку педагогічних працівників Бориспільського району ну Київської області.

Учасники заходу дійшли висновку, що вивчення літератури надає можливість українському школяреві реалізувати ексклюзивне право цілісно, комплексно, повномірно долучитись до інтелектуально-творчих надбань рідного народу та усього людства в цілому.